top of page

FAQ

Noong nagpunta ako sa ibang bansa, bumili ako ng isang bagay sa Tax Free Shop at nakakuha ng refund ng VAT sa airport. Ano ang pinagkaiba?

Ang isang indibidwal na manlalakbay (B2C) na bumili ng mga kalakal sa Tax Free shop ay maaaring makakuha ng VAT refund sa paliparan pagkatapos matanggap ang selyo ng Taxation office. Ang VAT refund ng business trip (B2B) ay dapat na direktang isumite sa Central Taxation Office bawat quarter o bawat taon. Ang B2B VAT refund ay naaangkop sa mga gastusin na ginagastos para sa layunin ng negosyo, tulad ng Hotel, Taxi, Restaurant, Renter Car, Seminar atbp. Pakitingnan kung aling mga item ang maibabalik sa bansa.

Naglalakbay ako sa ibang bansa sa ilang bansa sa Europa. Ibinabalik ba ng lahat ng bansa ang VAT para sa Business trip?

​Depende ito sa regulasyon ng bansa. Ang European Union ay binubuo ng 28 bansa. Ang 2 bansa (Germany, Slovenia) ay nagre-refund lamang ng VAT sa bansang may katumbas na kasunduan. Ibinabalik ng 15 bansa ang VAT sa lahat ng bansa.

Ang Korea ay isang kapalit na bansa, at ang mga bansa lamang na nagbibigay ng mga refund ng VAT sa mga kumpanyang Koreano ang nagbibigay ng mga refund ng VAT. Pakisuri ang pinakabagong na-update na impormasyon dahil maaari itong magbago paminsan-minsan dahil ito ay isang patakarang partikular sa bansa.

Kailangan ko bang isumite ang orihinal na resibo?

​Karamihan ng  Hinihiling ng Tax Office ang orihinal na resibo sa oras ng kahilingan sa refund o pagkatapos ng pag-verify. Kung sakaling kopya ang resibo o invoice, tatanggihan ng Tax Office ang kahilingan sa refund ng VAT. Ang dahilan kung bakit kinukuha ni Dolijo ang orihinal na invoice ay upang maiwasan ang mga kaso ng pagkawala ng pera. 

Nagsumite ako ng orihinal na resibo upang bayaran ang mga gastos sa paglalakbay pagkatapos bumalik sa sariling bansa. Mahalaga ba kahit na binabayaran ko ang mga gastos sa paglalakbay gamit ang kopya ng resibo sa sariling bansa?

Depende ito sa regulasyon ng bawat bansa. Kailangan mong suriin sa Taxation office ng iyong sariling bansa. Karamihan sa mga Tax Office ay tumatanggap ng scanned copy subject to spend abroad. 

Nakatanggap ako ng pang-araw-araw na allowance para sa mga paglalakbay sa negosyo sa ibang bansa. Ano ang dapat kong gawin sa kasong ito?

​Kung sakali  tumatanggap ka ng pang-araw-araw na allowance, walang gagawing karagdagan. Ibigay mo lang kay Dolijo ang iyong mga resibo at invoice. Hihilingin ni Dolijo ang refund ng VAT sa Tax Office sa ngalan mo. 

Posible bang mag-aplay para sa isang refund ng VAT sa mga gastos sa paglalakbay sa negosyo sa 2019? Mangyaring ipaalam sa akin ang deadline ng aplikasyon.

​Tinatanggap ng Netherlands ang mga resibo na ginugol mo 5 taon na ang nakakaraan, gayunpaman ang natitirang 13 bansa ay tumatanggap ng mga resibo sa mga nakaraang taon lamang.
Sa maraming bansa, ang deadline ng kahilingan sa refund ng VAT ng nakaraang taon ay  Hunyo o Setyembre ng taong ito. Sa kaso ng UK, ang mga gastos sa paglalakbay mula Hulyo ng nakaraang taon hanggang Hunyo ng taong ito ay dapat isumite sa Disyembre.
​ Pakisuri ang impormasyon ng refund ayon sa bansa para sa mga detalye.

Ano ang dapat kong bigyang pansin kapag tumatanggap ng invoice o resibo?

Sa kaso ng isang maliit na halaga, ang isang simpleng resibo ay posible, ngunit sa kaso ng isang malaking halaga tulad ng isang bayad sa hotel, ang pangalan at address ng kumpanya sa Ingles ay dapat tumugma sa sertipiko ng pagpaparehistro ng negosyo sa Ingles. Maaaring tanggihan ang mga refund kung mayroong anumang mga error o pagkakaiba.

Maaari bang makatanggap ng refund ng VAT ang isang indibidwal?

​Dahil ang VAT refund ng business travel ay para sa isang enterprise,  ito ay kinuha bilang iba pang kita ng kumpanya. Gayunpaman, ayon sa panloob na desisyon ng kumpanya, ang halaga ng refund ay maaaring ibahagi sa mga empleyado.

Gaano katagal bago makakuha ng refund?

Nag-iiba-iba ito sa bawat bansa, ngunit aabutin ito ng 3 hanggang 12 buwan.

Sa ilang bansa, na-refund ang pagkain at inumin, ngunit sa ibang bansa, hindi. Ano ang dahilan?

Ang mga item at rate ng refund ng VAT ay nag-iiba-iba sa bawat bansa.
​ Pakisuri ang impormasyon ng refund ayon sa bansa.

Gumamit ako ng rental car habang nasa isang business trip sa ibang bansa, ngunit hindi na-refund ang 100% ng VAT. Ano ang dahilan?

​Sa ilang bansa, 50% lang ng VAT ang nare-refund dahil itinuring ng Tax Office na hindi mo ginamit ang rental car nang 100% para sa layunin ng negosyo. Maaari mong patunayan na ginamit mo ang rental car para sa 100% na layunin ng negosyo sa pamamagitan ng pagtatala ng kasaysayan ng pagmamaneho (lugar at oras ng pag-alis, lugar at oras ng pagdating, distansya sa pagmamaneho, layunin ng paggamit), gayunpaman hindi madaling makakuha ng 100% na refund ng VAT .

Kung sakaling tanggihan ng Taxation office ang kahilingan sa refund ng VAT, maaari ba akong mag-apela ng isa pang beses?

Bagama't iba-iba ito sa bawat bansa, sa pangkalahatan, maaari kang maghain ng pagtutol nang isang beses para sa isang refund na tinanggihan.
​ Sa kasong ito, maaari kang magtaas ng pagtutol sa pamamagitan ng pagsusumite ng mga materyales sa pagpapaliwanag.

bottom of page