top of page

Mga Tip sa Refund!

4 Mga tip para sa pagkuha ng isang refund ng VAT hangga't maaari

1

Suriin ang pangalan ng kumpanya at address sa sertipiko ng negosyo sa English 

0001.jpg

2

Suriin ang pangalan at address ng Kumpanya sa resibo kung ang lahat ng impormasyon ay tama kaagad sa pagtanggap ng isang resibo

Hotel Invoice.png

3

Panatilihin ang lahat ng mga resibo kahit na ang halaga ay hindi malaki. Pera ang resibo!

1.png

4

Kumuha ng larawan ng lahat ng mga resibo bago ibigay sa Dolijo Crew.

Flat Illustration2x.png
bottom of page